Služby poskytované ordinací

 • Preventivní prohlídky hrazené zdravotní pojišťovnou každé dva roky, u pacientů nad 50 let vyšetření okultního krvácení (prevence nádoru tlustého střeva)
 • Kompletní předoperační vyšetření včetně EKG vyšetření
 • Návrh na lázeňskou péči
 • Péče o nekomplikovaného diabetika 2. typu
 • Odběry biologického materiálu krve, moče, sputa, výtěry k bakteriologickému vyšetření
 • Stanovení CRP k racionální ATB léčbě, stanovení Strep testu – rychlý test k detekci streptokoků skup. A, měření INR k řízení antikoagulační léčby
 • EKG vyšetření s popisem křivky
 • Vyšetření přístrojem ABI Boso – indikátor přítomnosti ischemické choroby dolních končetin (ICHDK), významný prediktor kardiovaskulárního rizika
 • Pravidelná měření TK, stanovení kardiovaskulárního rizika
 • Posouzení zdravotní způsobilosti (řízení motorových vozidel, zbrojní průkaz, zdravotní průkazy pracovníků v potravinářství, potvrzení ke studiu atd.)
 • Lékařské nálezy pro posouzení zdravotního stavu pro účely mimořádných výhod a příspěvku sociální péče
 • Očkování pravidelná, mimořádná i na vlastní žádost:
  • Tetanus, chřipka, pneumokoky, infekční hepatitida A a B, klíšťová encefalitida, meningokokové onemocnění, vzteklina, tyfus atd.
Služby poskytované pro firmy:
 • Závodní péče standardní a nadstandardní
Přístrojové vybavení ordinace

V rámci péče o pacienty využíváme moderní diagnostické přístroje a postupy.

 • Přístroje na stanovení CRP
 • EKG vyšetření
 • ABI Boso – indikátor přítomnosti ischemické choroby dolních končetin (ICHDK)
 • Přístroje pro strep test (pro detekci bakterie Streptococcus pyogenes)
 • Přístroje INR na stanovení krevní srážlivosti
 • Oxymetr pro měření saturace kyslíku a tepové frekvence
 • Holter TK
 • URI TEX – močový analyzátor
 • Vyšetření Ddimeru